مراغه شناسی| آرشیو

باغ شهر مراغه

شهرستان مراغه در جنوب استان آذربایجان شرقی در دامنه جنوب و جنوب غربی رشته کوه سهند واقع شده و بزرگترین شهر این استان پس از تبریز محسوب می شود. شهری که به دلیل برخورداری از پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی، اثار متعددی از دوران های مختلف تاریخی را در خود جای داده و بافت تاریخی آن جزو ده شهر تاریخی و فرهنگی کشور است

رصدخانه مراغه

گنبد سرخ مراغه

صابون مراغه قدیمی ترین صابون سنتی كشور

راه آهن مراغه